Szczuroludzie (v2021 beta 2)

Army book

Szczuroludzie (v2021 beta 2)

Racial Trait Spell

Odlew Zasięg Rodzaj Trwanie Efekt
The Awakened Swarm The target suffers 2D6 hits with Strength 4, Armour Penetration 2, and Magical Attacks.
Mf 7+ [10+] |12”| [24”] Klątwa, Uszkodzić, Bezpośredni Natychmiastowy
The target suffers 2D6 hits with Strength 4, Armour Penetration 2, and Magical Attacks.

Army Organisation

Characters

Characters

(40% Max)
Core

Core

(25% Least)
Special

Special

(No Limit)
Tunnel Gunners

Tunnel Gunners

(30% Max)
Built and Bred

Built and Bred

(30% Max)

With Vermin Daemon

Characters

Characters

(40% Max)
Core

Core

(25% Least)
Special

Special

(No Limit)
Tunnel Gunners

Tunnel Gunners

(25% Max)
Built and Bred

Built and Bred

(30% Max)
← Previous 1