Heroes

Harbinger of Pestilence

95 pts single model
Troops M WS BS S T W I A Ld Troop's type
Harbinger of Pestilence 4 5 5 5 5 2 4 3 8 Infantry

Magic Options

40 pts
65 pts

Magical Weapons

(0-1 per Army)

50 pts

(0-1 per Army)

40 pts

(0-1 per Army)

40 pts

(0-1 per Army)

40 pts

(0-1 per Army)

40 pts

(0-1 per Army)

35 pts

(0-1 per Army)

30 pts

(0-1 per Army)

30 pts

(0-1 per Army)

25 pts

(0-1 per Army)

20 pts

(0-1 per Army)

20 pts

(0-1 per Army)

15 pts

(0-1 per Army)

15 pts

(0-1 per Army)

10 pts

Talismans

(0-1 per Army)

50 pts

(0-1 per Army)

40 pts

(0-1 per Army)

35 pts

(0-1 per Army)

35 pts

(0-1 per Army)

35 pts

(0-1 per Army)

35 pts

(0-1 per Army)

25 pts

(0-1 per Army)

10 pts

Enchanted Items

(0-1 per Army)

35 pts

(0-1 per Army)

35 pts

(0-1 per Army)

35 pts

(0-1 per Army)

25 pts

(0-1 per Army)

20 pts

(0-1 per Army)

20 pts

(0-1 per Army)

20 pts

(0-1 per Army)

20 pts

(0-1 per Army)

15 pts

(0-1 per Army)

10 pts

Arcane Items

(0-1 per Army)

40 pts

(0-1 per Army)

35 pts

(0-1 per Army)

30 pts

(0-1 per Army)

30 pts

(0-1 per Army)

25 pts

(0-1 per Army)

25 pts

(0-1 per Army)

15 pts

Options

50 pts
40 pts
40 pts
10 pts
15 pts

(0-1 item per Unit, 0-1 item per Unit)

40 pts

(0-1 item per Unit, 0-1 item per Unit)

40 pts