Rare

Hydra

180 pts single model
Wojsko M WS BS S T W ja ZA Ld Typ Troopa
Hydra 6 4 1 5 5 5 2 7 6 Monster

Specjalne zasady

Urządzenia

Opcje

May become Alpha Predator 45 pts
Breath Weapon (Strength 4, Flaming Attacks) 30 pts