Mount

Mount Mount : Arcane Engine

single model
Wojsko M WS BS S T W ja ZA Ld Typ Troopa
Arcane Engine - - - 5 5 5 - - - Chariot
Crew (1) 4 3 3 3 - - 3 1 7
Horse (2) 8 3 - 3 - - 3 1 3

Specjalne zasady

Urządzenia