Special

Splatterer

90 pts + 0 pts/extra model % {min_size} <
Wojsko M WS BS S T W ja ZA Ld Typ Troopa
Machine - - - - 7 3 - - - War Machine
Common Goblin (3) 4 2 3 3 3 - 2 1 6
Common Orc 4 3 3 3 4 +1 2 1 7

Specjalne zasady

Urządzenia

Opcje

May take Orc Overseer 10 pts