Characters

Runic Smith

175 pts single model
Wojsko M WS BS S T W ja ZA Ld Typ Troopa
Runic Smith 3 5 3 4 4 3 3 2 9 Infantry

Krasnoludzkie Twierdze Specjalne zasady

Specjalne zasady

Urządzenia

Opcje

General (1-1 per Army) free
May take Runic Items aż do 200 pts
May take a Shield 4 pts
May take a Great Weapon 12 pts
May take up to 3 different Battle Runes
1 rune 20 pts
2 runes 40 pts
3 runes 60 pts