Death from Above

Skewerer

90 pts single model 0-4 Units/Army
Wojsko M WS BS S T W ja ZA Ld Typ Troopa
Machine - - - - 4 5 - - - War Machine
Common Goblins (3) 4 2 3 3 - - 2 1 6

Specjalne zasady

Urządzenia