Ancient Ordnance

Charnel Catapult

200 pts single model 0-2 Units/Army
Wojsko M WS BS S T W ja ZA Ld Wywołany Typ Troopa
Charnel Catapult - - - - 4 5 - - - 1 War Machine
Skeleton (3) 4 2 2 3 - - 2 1 4

Specjalne zasady

Urządzenia