Especiales

Barbarian Horsemen - Hell Riders

170 pts + 26 pts/miniatura adicional 5-7 miniaturas
0-4 Unidades/Ejército (Organización del Ejército)
Tropas M WS BS S T W I A Ld Tipo de Tropa
Riders 4 4 3 3 3 1 3 1 7 Cavalry
Steed of Lust 10 3 - 3 3 1 3 1 7

Opciones

4 pts/mini.
2 pts/mini.
gratis
gratis

Opciones de Grupo de Mando

20 pts
20 pts
20 pts
50 pts