Core

Lémures

235pts + 23 pts/miniatura adicional
10-25 miniaturas
Altura:Standard
Tipo:Beast
Peana:25x25mm
Global Ava Mar Dis Reglas de Miniaturas
4" 8" 7
Defensivo PV Def Res Arm Égi
1 3 5 0 5+
Ofensivo Ata Ofe Fue PA Agi
Lémur 1 3 3 0 2
Lémur:

Opciones

1 pts/mini.
1 pts/mini.
2 pts/mini.
3 pts/mini.
45 pts

Opciones de Grupo de Mando

10 pts
10 pts
10 pts