Core

Mirmidones

215pts + 21 pts/miniatura adicional
10-30 miniaturas
Altura:Standard
Tipo:Beast
Peana:25x25mm
Global Ava Mar Dis Reglas de Miniaturas
5" 10" 8
Defensivo PV Def Res Arm Égi
1 4 3 0 5+
Ofensivo Ata Ofe Fue PA Agi
Mirmidón 1 5 5 1 4

Opciones

1 pts/mini.
2 pts/mini.
3 pts/mini.
4 pts/mini.
5 pts/mini.

Opciones de Grupo de Mando

10 pts
10 pts
10 pts