Especiales

Lion Guard

230 pts + 27 pts/miniatura adicional 10-30 miniaturas
0-5 Unidades/Ejército (Organización del Ejército)
Tropas M WS BS S T W I A Ld Tipo de Tropa
Lion Guard 5 5 4 4 3 1 5 1 8 Infantry

Opciones

(0-15 Miniaturas por Unidad)

2 pts/mini.

Opciones de Grupo de Mando

20 pts
20 pts
20 pts
100 pts

(0-1 por Ejército)

70 pts
70 pts

(0-1 por Ejército)

60 pts
60 pts
55 pts
50 pts
45 pts
35 pts
30 pts
30 pts
10 pts